Skip to content

Prech Nikolett

4. osztály

Az ELTE Természettudományi Karán diplomáztam 2000-ben biológusként és biológia szakos
középiskolai tanárként. Már az egyetemi évek alatt megérett bennem az a gondolat, hogy a jövőért akkor
tudok a legtöbbet tenni, ha a tanári pályát választom, s a felnövekvő nemzedék szemléletét formálom, így
tanítványaim gondolkodó, felelősen cselekvő, szilárd erkölcsű emberekké válnak.
A Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Kincskereső Tagiskolájában 2000 és 2014
között két szakaszban 9 aktív évet töltöttem pedagógusként. Az ötödik és hatodik évfolyamon dolgoztam
szaktanárként és osztályfőnökként. Az iskola Winkler Márta gyermekközpontú pedagógiájára épült,
alkotóműhely jellegű hatosztályos kisiskola volt. Munka mellett, esti tagozaton szereztem meg második
diplomámat az ELTE TFK-n, a matematika tanárit. Nagyon szerettem itt dolgozni, sokat vittem
tanítványaimat kirándulni, terepgyakorlatra, erdei iskolába, nyári táborokat szerveztem. Miután saját
gyermekeim születtek, és újra munkát vállaltam, kicsi gyermekeim mellett nem éreztem magamban olyen
sok erőt, hogy osztályt vállaljak, így más osztályok segítőjeként szerveztem ünnepeket, erdei iskolákat,
természettudományos szakkört vezettem és segítettem délutánonként a tanulásban a nehezebben
boldogulóknak
2012-ben kezdtem el az ELTE BGYTK-n a Waldorf osztálytanítói továbbképzést, mert szerettem
volna megismerni ennek az alternatív pedagógiai rendszernek az alapjait, módszereit, melyeket szerettem
volna beépíteni munkámba. Az itt tanultak egy sajátos, antropozófián alapuló gyermek- és
életszemléletet adtak, a nevelés művészi módon való felfogása alapvető különbséget jelentett még a többi
alternatív oktatási irányzathoz képest is. Nagyon lelkesítően hatott rám az a holisztikus szemlélet,
ahogyan a waldorf-osztálytanító a diákok számára a „tudás egészét” képviseli, a tantárgyak a
gyermekfejlődés szolgálatába állítása. Megértettem, hogy egyes elemei ugyan átemelhetőek más
rendszerű iskolákba, de ez a pedagógia igazán csak teljességében hatásos.
2015-től dolgozok a Kisgöncöl Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, mint
osztálytanító. Az első osztályomat hatodik osztályban vettem át és velük tanultam, meg, mit jelent
waldorf osztálytanítónak lenni.. Majd utána az akkori hetedik osztályt kísértem a ballagásig. Nagyon
szerettem a kamaszokkal dolgozni, sok-sok kihívást, erőpróbát kívánt mindannyiunktól, de nagyon sok
maradandó élményt adott.
Jelenleg az első osztály tanítója vagyok, a kicsikkel való munka pedagógiai megújulásra
késztet engem is. Sokat segít, hogy látom az íveket, hogy amit most a kicsikkel csinálok, hova jut majd
el akár gimnazista korukig.
Munkám mellett végzem a solymári Waldorf Pedagógiai Intézet festés-rajz szaktanári képzését.
Az iskolában a Személyi- és Minőségbiztosítási Csoport tagja vagyok, valamint részt veszek a Szabad
Waldorf Gimnázium alapítói körének munkájában.
Három waldorf iskolás gyermekem van, először én is szülőként csatlakoztam a Kisgöncöl
Iskolához. Jó látni, hogy az évek során egyre gyarapodott számában és elkötelezettségében a közösség,
hogyan forrnak ki hagyományaink, s hogyan válik az iskola egy családias, befogadó szellemű, a
gyermekeknek minőségi oktatást adni tudó közösséggé.