Skip to content

12 + 1 érv, hogy miért válasszam a Kisgöncöl Waldorf Iskolát

1. Mert pedagógiánk testi-lelki-szellemi egységben szemléli a gyermeket, egyaránt fontosnak tartva az akarati, érzelmi és értelmi képességek harmonikus fejlesztését.

2. Mert a tantervünk nem magához „szabja” a gyermeket, hanem szervesen igazodik a gyermeki fejlődés törvényszerűségeihez, a tantárgyak által is szolgálva ezt a fejlődést.

3. Mert iskolánk a fej, a szív és a kéz iskolája, mely a cselekedve tanulásra, az egyéni és közös tapasztalatszerzésre épül, ahol a gyerekek átéléseik nyomán maguk készíthetik el tankönyveiket.

4. Mert a tanulás összefüggő rendszerben történik: az ún. epochák (korszakok) alatt 3-4 hétig foglalkozhatnak elmélyülten egy-egy kiemelt témával, segítve az egységes holisztikus látásmód kialakulását.

5. Mert a tanulás során a fogalmi gondolkodást megelőzi és megalapozza a képi gondolkodás, ahol tág teret kap a gyermeki képzelet teremtő ereje és az érzelmi intelligencia.

6. Mert a közismereti tárgyak mellett ugyanolyan hangsúlyosak a művészeti (festés, formarajz, zene, egyéni hangszer) a kézműves (kézimunka, agyagozás, fafaragás) és a mozgásos (ritmikus játékok, bothmer gimnasztika, euritmia) tevékenységek.

7. Mert iskolánk olyan napi, heti, éves ritmust alakít ki, amely egyrészt igazodik az évkörhöz és az ünnepekhez, másrészt a gyermek egyéni fejlődési tempójához, tudva, hogy az érési folyamatok egy-egy képesség területén eltérőek.

8. Mert nálunk nincs bukás, osztályismétlés, a gyermekeket nem számokkal értékeljük, hanem személyes visszajelzésekkel, szöveges bizonyítvánnyal, melynek gyermekhez szóló része a tanító által írt bizonyítványvers.

9. Mert a gyermek fejlődését az osztálytanító elsőtől nyolcadik osztályig végigkíséri és segíti, lehetővé téve a szorongás nélküli, felszabadult, vidám mindennapokat. A közös munkába a szaktanárok mellett bekapcsolódnak a fejlesztéssel foglalkozó kollégák is (extra lesson, gyógyeuritmia, logopédia, felzárkóztatás).

10. Mert az iskolai életbe az ünnepek, közös tevékenységek révén a szülők is beavatást nyernek, részvételük és jelenlétük meghatározó az egymást támogató (iskola-család) nevelő munkában.

11. Mert iskolánk csodaszép természeti környezetben fekszik, családias, barátságos és emberi léptékű.

12. Mert iskolánk az Élet háza, nem a majdani nagybetűs életre nevel, hanem a gyermek itt és most éli az életét társaival, tanáraival és a szülőkkel egy közösségben.

+ Mert tudom, hogy a Waldorf-iskolában jó helyen leszünk.