Skip to content

Az ünnepek

Az iskola éves ritmusát az ünnepkörök határozzák meg, és az iskolai élet legfontosabb eseményei közé tartoznak. Az ünnepek elsősorban az év fordulópontjaihoz kapcsolódnak és a keresztény kultúrkörben gyökereznek:

Az ünnepek kiváló lehetőséget adnak a gyermek természetes vallásos érzületének táplálására, a családok és az iskola közötti kapcsolat elmélyítésére, a közösségformálásra.

Az ünnepek átélésével kapcsolatban azt próbáljuk megéreztetni a gyermekkel, hogy az ünnepi pillanatok milyensége az ünnepre való felkészülés minőségének a függvénye.

Ezért minden ünnepet nagyon alapos, hosszas előkészület előz meg, mind a külső fizikai környezet (pl. osztályterem díszítése), mind a belső lelki állapot (pl. ünnephez kapcsolódó történetek meghallgatása, eljátszása) felkészítése szempontjából. Ez azért is szükséges, mert csak ezáltal válik a gyermeki (emberi) lélek alkalmassá arra, hogy az ünnep által közvetített szellemi impulzust be tudja fogadni magába.