Skip to content

Kocziha Miklós

7. osztály

Kocziha Miklós vagyok. Az általános iskolai tanítói, majd a történelemtanári diplomák megszerzése után 1991-ben Waldorf-iskolai osztálytanítói képesítést

szereztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola keretein belül szervezett Waldorf-osztálytanító képzésen.

Kilenc évet dolgoztam egy állami, önkormányzati iskolában, ahol osztályfőnökként végigkísérhettem egy német-tagozatos osztályt harmadiktól nyolcadik osztályig. Ők szinte tereltek a Waldorf-pedagógia felé, sokat köszönhetek nekik, sokat tanultam velük és tőlük.

Ezután a Pesthidegkúti Waldorf Iskolában vittem végig egy osztályt elsőtől nyolcadik osztályig. Két év tanácsadói tevékenység után Óbudára vitt a sors, ahol azóta két osztályt kísértem végig elsőtől nyolcadikig.

Sok-sok tapasztalatot szereztem minden téren. Voltam iskolaképviselő, konferencia-vezető, ahogy egy önkormányzó iskolában szükséges, hogy a tanítók minden feladatból kivegyék a részüket. Tizenegy éven át szabad vallást is tanítottam az Óbudai Waldorf Iskolában. Két időszakban tagja voltam a Magyar Waldorf Szövetség elnökségének. Szabad éveimben több iskola mellett dolgoztam tanácsadó tanárként, így születésétől fogva egy nagyon szép, termékeny folyamatban két éven át kísértem a Szegedi Waldorf Iskolát. Tizenhét éve tanítok éneket és módszertani tantárgyakat az ELTE-Bárczi posztgraduális Waldorf-tanártovábbképzésén, melynek valaha én is hallgatója voltam. 

Jelenleg a Magyar Waldorf Szövetség Névhasználati Testületének (NÉHA) és a Tanácsadók Fórumának tagjaként igyekszem az alakuló, születő Waldorf-iskolai kezdeményezéseket úgy támogatni, kísérni, hogy a Rudolf Steiner által 100 éve megfogalmazott idea szerint szerveződő szociális közösségek, iskolák szárba szökhessenek, megvalósíthassák álmaikat.

Mindenek fölött pedig 2021. szeptember 1-től a töki Kisgöncöl Waldorf Iskola 5-es osztályának osztálytanítójaként igyekszem eddigi tapasztalataimat a gyerekekkel együttműködve gyümölcsöztetni. Remélem, sikerül…