Skip to content

A Waldorf-pedagógia szellemi alapja

Rudolf Steiner és az antropozófia

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner (1861-1925) a korabeli európai gondolkodás kiemelkedő személyisége, széles körű matematikai-természettudományi tanulmányait követően 1891-ben filozófiából doktorált. A századforduló táján került mélyebb kapcsolatba az egyik szellemtudományi irányzattal, a teozófiával, amelynek hatására kidolgozta az antropozófiát és a “szabadság filozófiáját”, s e közben fordult érdeklődése egyre inkább a nevelés felé.

Az antropozófiai szellemtudomány annak az elismerésén alapszik, hogy a fizikai világ mögött és azzal bensőségesen összekapcsolódva egy szellemi érzékfeletti világ van. Az ember képes arra, hogy bizonyos megismerési erők kifejlesztésével betekintsen ebbe a fizikai világgal összeszövődött érzékfeletti világba. Az antropozófia az embert test, lélek és szellem hármas egységeként értelmezi. Ez az emberkép egyúttal a Waldorf-pedagógia alappillérét is jelenti.

Rudolf Steiner elképzeléseinek gyakorlati kivitelezésére akkor kapott lehetőséget, amikor barátja, Emil Molt, a stuttgarti Waldorf Astoria cigarettagyár igazgatója 1919-ben felkérte, hogy az alkalmazottak és munkások gyermekei számára az antropozófia szellemében működő iskolát hozzon létre. Az első Waldorf-iskola még ugyanazon év őszén megnyílt. Rudolf Steiner egészen haláláig nagy intenzitással munkálkodott hamarosan széles körben népszerűvé váló pedagógiáján.

Sokszínű életművének ismét a figyelem középpontjába kerülő területei: a biodinamikus mezőgazdaság, a természetgyógyászat, a homeopátia, a társadalmi hármas tagozódás gondolata (szellemi élet, jog, gazdaság), a gyógypedagógia (Champhill-mozgalom) és a pedagógia (Waldorf-óvodák és -iskolák).

Steiner szerint az iskolának nem az államot és nem a társadalmat kell kiszolgálnia, hanem abban kell segítenie a gyermeket, hogy saját egyéni képességeit kibontakoztathassa és boldog, kiegyensúlyozott felnőtté váljon.

A világ legnagyobb alternatív iskolai hálózatának részeként ma már minden kontinensen működik Waldorf-iskola, számuk meghaladja az ezret. Hazánkban kb. 40 iskola és számos óvoda nyitotta meg kapuit a rendszerváltás óta, és számuk folyamatosan növekszik. Az intézményekben folyó nevelési program a Waldorf-pedagógia nemzetközi hagyományait követi.