Skip to content

Szent György napja

György és a sárkány története

Silena várostól nem messze volt egy tó. Ebben a tóban élt egy sárkány, amely már régóta rettegésben tartotta a város lakóit. Senki sem tudta legyőzni, hiába ragadtak fegyvert ellene. Mérges leheletét a város falára fújta, így tartotta távol magától az embereket, akik félelmükben, hogy ne őket falja fel, alkalmanként két juhot vittek neki eleségül. Amikor a juhok megfogyatkoztak, az emberek úgy döntöttek, hogy ezentúl maguk közül fognak feláldozni valakit. Mindennap sorsot húztak, ilyenkor valamennyi városlakónak jelen kellett lenni.

Egy napon a király lányának nevét húzták ki. A lány keservesen sírva ballagott a tó felé. Hirtelen elé lépett György vitéz Kappadókiából, és megkérdezte tőle, miért sír. A királylány mindent elsorolt, azt is, hogy ma éppen őrá esett a választás, hogy a sárkány martaléka legyen. Ahogy így beszélgettek, egyszer csak a tóból kiemelkedett a sárkány, ám mielőtt a királylányt bekapta volna, György vitéz felemelte a lándzsáját, és egy nagyot sújtott rá. Az ütéstől a sárkány a földre zuhant és elterült.

Ekkor György és a királylány a sárkányt pányvára fogták és a városba vezették. A polgárok megrettentek, ám György így szólt hozzájuk: „Ne rettegjetek, mert az Úristen küldött hozzátok, hogy megszabadítsalak benneteket ettől a sárkánytól.” Azzal kirántotta kardját, és ledöfte. Később templomot építettek ezen a helyen, amelynek oltáránál forrás fakadt, s minden beteg, aki ivott belőle, meggyógyult.