A Waldorf-iskolák általában, és a Kisgöncöl Waldorf Iskola sem jöhetett volna létre anélkül, hogy az alapító szülők, a csatlakozó támogatók, felvett családok szellemi- és anyagi erőforrásaikkal, energiájukkal, idejükkel, hitükkel, lelkesedésükkel, kétkezi munkájukkal és pénzükkel ne támogatták volna. Ugyanígy az iskola további működése és fenntartása is csak úgy biztosítható, ha ez a közösség folyamatosan adja szellemi, anyagi és kétkezi hozzájárulását e cél érdekében, saját adottságai és lehetőségei szerint. Fontosnak érezzük, hogy az iskolához tartozó családok mindegyike érezze magáénak az iskola ügyét! Olyan formát igyekszünk kidolgozni az anyagi hozzájárulások rendszerében, amely tükrözi a közös felelősségvállalást, de a családok egyéni lehetőségeit is figyelembe veszi.

A Waldorf-iskolák anyagi működését két forrás biztosítja: az állami támogatás és a szülők hozzájárulásai.

Az állami támogatáson túl a működéshez szükséges fennmaradó összeget az iskolába járó családoknak kell előteremteniük. Az iskola éves költségvetésének ismeretében minden évben meghatározzuk ezt az összeget. Szociális szempontokat figyelembe véve kiszámoljuk, hogy gyerekenként átlagosan mennyi befizetést várunk a szülőktől. Az egyes családok által vállalt hozzájárulás összege változhat a családok anyagi teherviselő képességétől függően.

 
A Kisgöncöl “Vállalási-rendszeréről”

“Csak azt tekinteni, amihez az egyéni gondolkodásunk vezetett el, csak olyan szociális és társadalmi formákban mozogni, amit mi adunk saját magunknak-ez a mai idők nagy alaptörvénye.” Rudolf Steiner

 

A Kisgöncöl Waldorf Iskola olyan oktatási intézmény, melyet a szülők hoztak létre azért, mert gyermekeiknek egy, az állami oktatástól eltérő nevelési intézményt képzeltek el, melyhez a Waldorf-pedagógiát választották. A steineri gondolatok tehát megteremtődtek azáltal, hogy egy egyéni gondolkodás vezeti az itt lévő szülőket abban, hogy kereső módon legyenek részesei az új szociális és társadalmi formáknak. A Kisgöncöl Waldorf Iskolát a Gyermekliget Alapítvány tartja fenn. Ez az alapítvány adja az iskola működéséhez szükséges jogi és infrastrukturális feltételeket. Az alapítvány nem működhet az új utakat kereső szülők nélkül, akik termékeny és szociális téren fejlett gondolkodású egyénekké szeretnének válni az iskola közösségének hordozásában és fenntartásában. Az iskola mindenkor egy közösséget jelent, ahol a közösség minden egyes tagja felelősséget vállal a másik család gyermekéért, miáltal saját gyermekének is biztosítja a működéshez szükséges anyagi hátteret is. Ha ezek az elvek vezérlik gondolkodásunkat, akkor értődik meg az, hogy nem tandíjjá, hanem támogatássá válik az, amit a fenntartás és a működés érdekében adományozunk magunknak, a mi közösségünknek, a mi gyermekeinknek. Ha ezt tekintjük egyéni gondolkodásunknak a szociális és a társadalmi formákról, akkor olyan úton járhatunk, ahol megteremtődnek a steineri elképzelések a mai idők nagy alaptörvényeiről.

Gerle Edit