Biletzky Ágota

„Az ember a világot megismerve önmagára talál, és magát megismerve föltárul számára a
világ.”


Biletzky Ágota vagyok, immár 8. éve vagyok osztálytanító a Kisgöncöl Waldorf Iskolában.
Az ELTE Tanító- és Óvóképző főiskolai karán végeztem először tanítóként, magyar
műveltség területen, majd Gyermektánc szakon, mert gyerekkoromtól néptánccal
foglalkoztam. Mindhárom fiam óvodától érettségiig Waldorf iskolába járt. Amíg lehetőségem
volt rá, otthon voltam, hogy őket segítsem. Gyermekeimet kísérve megtapasztalhattam a
Waldorf pedagógia gyakorlati oldalát. Megéltem, hogy azt kapták az óvodában és az
iskolában, ami miatt ezt az utat választottuk.
Mikor otthon már kevésbé volt szükség a mindennapi jelenlétemre, elvégeztem az ELTE
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Waldorf Tanárképzését. Ezzel egy időben
kezdtem tanítani is. Így összességében már majd’ 20 éve vagyok kapcsolatban a Waldorf
pedagógiával.

„Mindenfajta nevelés önnevelés, és mi mint tanítók, nevelők csak a saját magát nevelő
gyermek környezetét alkotjuk. A legkedvezőbb környezetet kell teremtenünk, hogy a
gyermek úgy nevelje általunk önmagát, ahogy belső sorsát követve nevelődnie kell.”