Iskolaalapítás

A Waldorf-intézményeket mindenhol a világon alulról jövő, általában szülői kezdeményezés és közös munka hívja életre.
2006 őszén egy lelkes szülőkből álló csoport iskolaalapításba fogott. Elhatározták egy felmenő rendszerben kiépülő, idővel kerttel, gazdasággal együttműködő, hosszútávon 13 évfolyamossá bővülő Waldorf-iskola létrehozását. A Zsámbéki-medencében élő családok Tökön találták meg az iskola leendő épületét. 2008. szeptemberben indult az első osztály, s a fenntartó (Gyermekliget Alapítvány) 2009-ben Szárligetről Tökre költöztette az általa fenntartott Waldorf-óvodát.

Milyen iskolát szeretnénk?

Az iskola elindulása előtt az alapítók az alábbi célt fogalmazták meg:
„Olyan Waldorf-iskolát szeretnénk, amely biztos alapokon áll, bizalommal teli, a világban tudatosan van jelen, az újra nyitott, befogadni képes. Ahol a közösség harmonikus és összetartó, ahova mindenki örömmel megy és van ott, és amely belső átélésen alapuló, élménygazdag, hasznos tudást ad.”

Az alapításkor álmunk egy 13 évfolyamos Waldorf-iskola létrehozása volt. Mostani tapasztalatunk azt mutatja, hogy a jelenlegi épületben egy 8 osztályos iskola létrehozásának vannak meg a reális feltételei. A középiskolai folytatást egy regionális Waldorf-gimnázium létrehozásában látjuk.

További céljaink, terveink, működésünk során fontosnak tartott feladataink megvalósítása érdekében olyan iskolát szeretnénk:

  • amely a Waldorf-pedagógiát elmélyülten alkalmazza
  • amely etnikai és társadalmi különbözőségektől függetlenül bárki számára nyitott, aki az iskola pedagógiájával azonosulni tud és szabályait betartja
  • amelyben megvalósul a környezettudatosságra nevelés: odafigyelünk a fenntartható növekedés problémáira, szelektíven gyűjtjük a hulladékot,újrahasznosítható anyagokat használunk, takarékoskodunk az energiával
  • amelyben a nevelés, önnevelés lehetősége a felnőttek számára is megadatik az előadásokon és gyakorlati műhelyekben, melyek a családok életét érintő kérdések köré szerveződnek a test, a szellem és a lélek hármas egységében
  • amelyben fontos szerep jut az egészség megőrzésének: a test szintjén a táplálkozásnak, a természetes gyógymódoknak és a mozgásnak, a lélek ápolásának, a szellem táplálásának
  • ahol a Pedagógiai Programban szereplő kertművelés tantárgyhoz kapcsolódóan biodinamikus kertgazdaságot alakítunk ki, mely egyben alapjául szolgálhat az iskolai étkeztetésnek
  • ahol az épület a tájjal, környezettel és az emberrel harmonizáló alkotás: megújuló, alternatív energiaforrásokat használ fel működéséhez, ahol a működtetés és az építkezés során szennyezést nem okozó, tiszta technológiákat és anyagokat használunk fel
  • amely egyben életteret teremt a családok számára kulturális és szórakoztató programok, események, vállalkozások felkarolásával, amelyek az iskola, az iskolába járó családok igényeire épülnek (pl. biopékség, web-áruház, reformbolt, játszóház, kalandpark stb.)
  • ahol a non-profit és profitorientált szféra a közös célok mentén összehangolható, vagyis, hogy az iskola intézménye köré kiépüljenek olyan gazdasági szervezetek, amelyek az iskola szellemiségével összhangban vannak és anyagi bázist is jelentenek számára (pl. könyvkiadás, Waldorf-pedagógiához kapcsolódó speciális eszközök gyártása, forgalmazása stb.)